گروه تلگرامی آوا موزیک با بیش از ۳۰ هزار نفر عضو میباشد 

جهت عضو در گروه تلگرام آوا موزیک با ورود به لینک زیر مراجعه کنید 

گروه تلگرام 

تلگرام 

آوا موزیک

ارسال لینک در گروه ممنوع 

درخواست آزاد 

مدیران گروه ۱۰ نفر فعال

لینک = دلیت

https://t.me/ava2musicir